(1)
วันชัย อ. บทบรรณาธิการ. NURS HEALTH & PUB J 2022, 1.