(1)
กองทอง อ. . การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. NURS HEALTH & PUB J 2022, 1, 1-17.