[1]
วันชัย อ., “บทบรรณาธิการ”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 1, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2022.