[1]
กองทอง อ. ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 1–17, ต.ค. 2022.