[1]
สัพโส ส., ศรีอุดม ย., แสนเปา ช., ขัดสาย ว. และ เปรมประยูร ก. 2023. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 4 (ก.พ. 2023), 24–33.