[1]
ศรีอุดม ย., สัพโส ส., แสนเปา ช. และ ขัดสาย ว. 2023. การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 3 (ก.พ. 2023), 92–108.