[1]
เผ่าพันธ์แปลก พ. , ห่วงแสง ฑ., ตันเรือน ก., ธงไชย ว., ลิขิตตระกูลวงศ์ ว. และ พูลประเสริฐ พ. 2023. ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 3 (ก.พ. 2023), 109–120.