[1]
สุทธศิลป์ เ., คำแสนราช ป. และ ศรีเลิศ อ. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 1 (ก.พ. 2023), 70–80.