[1]
ปกรสิทธิ์ ก., แซ่วะ ส., ปินตาคำ ก. และ พิมน้ำเย็น ส. 2023. ความชุกและการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 2 (ก.พ. 2023), 69–78.