[1]
สุทธศิลป์ เ., เสียงดัง เ. และ คำแสนราช ป. 2023. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 2, 1 (ก.พ. 2023), 81–93.