[1]
พลหนองคูณ ก., ปานแผน ภ., ดีมอญ ธ., พงศ์พิมล ส. และ สอาดโฉม ภ. 2023. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 2, 2 (ก.พ. 2023), 92–103.