[1]
เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ., ยี่ภิญโญ ณ., ศรีจุมปา อ., ศรีเลิศ อ. และ พิมน้ำเย็น ส. 2023. ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 2, 4 (ก.พ. 2023), 34–43.