[1]
เสนา ธ. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 2, 3 (มี.ค. 2023), 56–69.