[1]
บุญสุข ณ. 2023. การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 1, 4 (มี.ค. 2023), 56–64.