[1]
ศรีเพ็ชรใส อ. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 4, 2 (มิ.ย. 2023), 39–58.