[1]
ยืนยั่ง พ. และ หอมจันทร์ ป. 2023. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 4, 3 (ก.ย. 2023), 113–120.