(1)
สุทธศิลป์ เ.; คำแสนราช ป.; ศรีเลิศ อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 70-80.