(1)
สุทธศิลป์ เ.; เสียงดัง เ.; คำแสนราช ป. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. J Sci & Tech NTC. 2023, 2, 81-93.