(1)
บุญสุข ณ. การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน. J Sci & Tech NTC. 2023, 1, 56-64.