(1)
ยืนยั่ง พ.; หอมจันทร์ ป. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี์NTC 2023, 4, 113-120.