[1]
สัพโส ส., ศรีอุดม ย., แสนเปา ช., ขัดสาย ว., และ เปรมประยูร ก., “การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 4, น. 24–33, ก.พ. 2023.