[1]
พีระวรรณกุล น., “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร”, J Sci & Tech NTC. , ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 38–55, ก.พ. 2023.