[1]
เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ., ยี่ภิญโญ ณ., ศรีจุมปา อ., ศรีเลิศ อ., และ พิมน้ำเย็น ส., “ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย”, J Sci & Tech NTC. , ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 34–43, ก.พ. 2023.