[1]
บุญสุข ณ., “การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน”, J Sci & Tech NTC. , ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 56–64, มี.ค. 2023.