[1]
ยืนยั่ง พ. และ หอมจันทร์ ป., “การพัฒนาวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปพิกัดตรีสมอ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี์NTC, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 113–120, ก.ย. 2023.