กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลด้วยนวัตกรรม “วงล้อเสริมแรง” ต่อองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ อาการปวดไหล่ และความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงภาวะข้อไหล่ติด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy