กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดของพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคโควิด19: กรณีศึกษาโรงพยาบาลตำรวจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy