กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้ยาหอมเทพจิตรและยาขิงในการช่วยลดความปวดกล้ามเนื้อของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy