กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy