กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการรับบริการผู้ป่วยระดับวิกฤตในห้องฉุกเฉินนานกว่า 2 ชั่วโมง ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy