กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดเทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้กับงานจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy