กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ดัชนีชี้วัดการตอบสนองของร่างกายต่อความร้อนที่เหมาะสม สำหรับคนงานในโรงงานหล่อหลอมโลหะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy