กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อซ้ำโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษและประสิทธิผลของการใช้ E-Book ในการเพิ่มความรู้และทัศนคติในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy