กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy