กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy