กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีของโอเร็มกับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy