กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ เพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy