กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy