กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยระยะกลางที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความพร้อมของญาติผู้ดูแล โรงพยาบาลเขาวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy