กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลเขาวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy