กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องหลังภาวะวิกฤตสู่ระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy