กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ของการใช้แนวทางการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉิน งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy