กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) : กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy