กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลารับการรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy