กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด non-diagnostic Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy