กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy