กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อค่า INR ของผู้ใช้ยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy