กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มารับบริการ ฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy