กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่ง อินซูลินในพื้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีพัฒนา ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy