กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทางเลือกการดูแลสุขภาพต่อระดับความเสี่ยงภัยสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ควบคุม ระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy